Visi

“TERLAKSANANYA TAHAPAN PENATAAN NORMA HUKUM SYARI'AT ISLAM DI ACEH         JAYA”.

Misi

  1. Mensosialisasikan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam.
  2. Melakukan pembinaan Aqidah, Ibadah dan Keagamaan.
  3. Meningkatkan Peran Ulama dan Dayah.
  4. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengetahuan Islam di sekolah umum. 
  5. Mendukung pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Islam.
  6. Menyemarakkan Syiar Islam.